Thứ bậc các bộ trong game Poker online V868H

Poker online V868H là một trò chơi đánh bài phổ biến trên mạng, thu hút hàng triệu người chơi trên toàn thế giới. Trong trò chơi này, người chơi sẽ được chia 2 lá bài riêng và sử dụng 5 lá bài chung để tạo thành một bộ bài mạnh nhất. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về thứ bậc của các bộ bài trong Poker online V868H.

Trong Poker online V868H, có 10 thứ bậc của các bộ bài từ yếu đến mạnh như sau:

1. High card (Cặp cao nhất): Đây là trường hợp khi không có bộ bài nào trong tay người chơi và người chơi chỉ có thể dựa vào lá bài cao nhất để so sánh với đối thủ. Ví dụ, nếu bạn có lá bài cao nhất là K (Kích), bạn sẽ thắng nếu đối thủ của bạn chỉ có lá bài cao nhất là Q (Quân).

2. One pair (Cặp): Đây là trường hợp khi người chơi có 2 lá bài cùng một con số. Ví dụ, nếu bạn có 2 lá bài 9 (Chín), bạn sẽ thắng nếu đối thủ của bạn không có cặp nào hoặc có cặp nhỏ hơn.

3. Two pairs (Hai cặp): Đây là trường hợp khi người chơi có 2 cặp bài cùng một con số. Ví dụ, nếu bạn có 2 lá bài 7 (Bảy) và 2 lá bài 4 (Bốn), bạn sẽ thắng nếu đối thủ của bạn chỉ có một cặp hoặc không có cặp nào.

4. Three of a kind (Ba đôi thông): Đây là trường hợp khi người chơi có 3 lá bài cùng một con số. Ví dụ, nếu bạn có 3 lá bài 6 (Sáu), bạn sẽ thắng nếu đối thủ của bạn không có ba đôi thông hoặc có ba đôi thông nhỏ hơn.

5. Straight (Sảnh): Đây là trường hợp khi người chơi có 5 lá bài liên tiếp nhau. Ví dụ, nếu bạn có 5 lá bài từ 3 (Ba) đến 7 (Bảy), bạn sẽ thắng nếu đối thủ của bạn không có sảnh hoặc có sảnh nhỏ hơn.

6. Flush (Thùng): Đây là trường hợp khi người chơi có 5 lá bài cùng một chất. Ví dụ, nếu bạn có 5 lá bài đều là chất Kích, bạn sẽ thắng nếu đối thủ của bạn không có thùng hoặc có thùng nhỏ hơn.

7. Full house (Cù lũ): Đây là trường hợp khi người chơi có 3 lá bài cùng một con số và 2 lá bài cùng một con số khác. Ví dụ, nếu bạn có 3 lá bài 8 (Tám) và 2 lá bài 5 (Năm), bạn sẽ thắng nếu đối thủ của bạn không có cù lũ hoặc có cù lũ nhỏ hơn.

8. Four of a kind (Tứ quý): Đây là trường hợp khi người chơi có 4 lá bài cùng một con số. Ví dụ, nếu bạn có 4 lá bài 2 (Hai), bạn sẽ thắng nếu đối thủ của bạn không có tứ quý hoặc có tứ quý nhỏ hơn.

9. Straight flush (Sảnh thùng): Đây là trường hợp khi người chơi có 5 lá bài liên tiếp nhau và cùng một chất. Ví dụ, nếu bạn có 5 lá bài từ 6 (Sáu) đến 10 (Mười) và đều là chất Chuồn, bạn sẽ thắng nếu đối thủ của bạn không có sảnh thùng hoặc có sảnh thùng nhỏ hơn.

10. Royal flush (Sảnh thùng cao nhất): Đây là trường hợp khi người chơi có 5 lá bài liên tiếp nhau từ 10 (Mười) đến A (Át) và cùng một chất. Ví dụ, nếu bạn có 5 lá bài từ 10 (Mười) đến A (Át) và đều là chất Chuồn, bạn sẽ thắng mọi trường hợp khác.

Trên đây là thứ bậc của các bộ bài trong Poker online V868H. Hiểu rõ về thứ bậc này sẽ giúp người chơi có thể đánh giá và xác định được mức độ mạnh yếu của bộ bài mình đang cầm để đưa ra quyết định tốt nhất trong quá trình chơi. Chúc các bạn chơi game vui vẻ và thành công!

© Copyright 2023 | Nhà cái tặng tiền . All Rights Reserved | Telegram:@Nhacai8899